Archiwum Zebrań

10 marca 2020

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Schorzenia sromu u dziewcząt
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop
Kierownik Zakładu Patologii Ciąży Katedry Zdrowia Kobiety WNoZ SUM w Katowicach

Ocena układu krążenia płodu zgodnie ze standardami Sekcji Ultrasonografii PTGP w badaniu USG w I, II i III trymestrze ciąży
Dr hab. n. med. Agata Włoch
Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Rudzie Śląskiej Katedry Zdrowia Kobiety WNoZ SUM w Katowicach


11 lutego 2020

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Wewnątrzmaciczne operacje przepukliny oponowo-rdzeniowej płodu
prof. dr hab. n. med. Anita Olejek
Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej,  Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny

Dlaczego warto operować dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową już w łonie matki?
dr n. med. Agnieszka Pastuszka
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6,  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Refleksje konsultanta krajowego ds chirurgii dziecięcej nt korekcji wewnątrzmacicznej wad rozwojowych płodów
prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz
Konsultant Krajowy ds chirurgii dziecięcej

 

10 grudnia 2019

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Solidarność zawodowa - przeżytek czy zobowiązanie?
Dr n. med. Jacek Kozakiewicz

Choroba von Willebranda – najczęstsza wrodzona skaza krwotoczna
Dr n. med. Joanna Zdziarska
Katedra i Klinika Hematologii CMUJ, Kraków

 

 

 

12 listopada 2019

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Algorytm postępowania w przypadku niezłośliwych schorzeń sromu

dr. n. med. Iwony Kozak-Darmas

Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowe możliwości leczenia atrofii sromu i pochwy

dr hab. n. med. Ewa Orlewska

Dyrektor Medyczny Theramex Poland

 

 

8 października 2019 

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Leczenie chirurgiczne chorych na zaawansowanego raka jajnika - jak wiele możemy usunąć?

prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek

Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa, Śląski Uniwersytet Medyczny


Optymalna terapia systemowa pierwszego rzutu chorych na zaawansowanego raka jajnika

dr Barbara Liszka

Oddział Radioterapii i Chemioterapii, Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku-Białej


Kompleksowe profilowanie genomowe nowotworów początkiem onkologii precyzyjnej

dr Gabriela Szewczyk-Seifert

Roche Polska

 

11 czerwca 2019

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Hipotrofia płodu - jak i kiedy rodzić?
Dr hab. n. med. Wojciech Cnota
Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa w Rudzie Śląskiej
Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Indukcja porodu – algorytmy kliniczne
Dr n. med. Maciej Socha
Kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku

 

14 maja 2019

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Histerektomia vaginalna od A do Z
Prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko
Katedra Zdrowia Kobiety
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowoczesna histerektomia laparoskopowa-bezpieczna interakcja chirurga z chorą

Prof dr hab. n. med. Andrzej Witek

Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

9 kwietnia 2019

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A


Depresja poporodowa - jak rozpoznawać i co nowego w standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej
prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Przewodniczący Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Markery ultrasonograficzne aberracji chromosomowych w II trymestrze ciąży
dr hab. n. med. Bartosz Czuba
Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Rudzie Śląskiej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

 

12 marca 2019

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Ciężarna ze skazą krwotoczną - pułapki diagnostyczne i kliniczne
dr n. med. Joanna Zdziarska
Katedra i Klinika Hematologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Jakie zmiany prawne wprowadzają nowe standardy organizacyjne w opiece okołoporodowej w praktyce lekarza ginekologa-położnika?
Mecenas Wojciech Wojtal

 

12 lutego 2019

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Niedokończony wykład - wspomnienie o prof. Romualdzie Dębskim

prof. dr hab. n. med. Wioletta Skrzypulec-Plinta

Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety SUM


Strategia leczenia raka jajnika

prof. nadzw dr hab. n. med. Grzegorz Panek

Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa CMKP w Warszawie


Stany przednowotworowe i dermatozy sromu

prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

Konsultant wojewódzki ds ginekologii i położnictwa, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej SUM w Bytomiu ; dr n. med. Iwona Kozak-Darmas Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej SUM w Bytomiu

 

11 grudnia 2018

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Bezpieczny poród. Dystocja barkowa - problem współczesnego położnictwa
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Przewodniczący Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

 

Krew pępowinowa – co trzeba wiedzieć
Lek. Tomasz Baran
Członek Zarządu PBKM

 

 

13 listopada 2018

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Łożysko przerośnięte-problem położniczy

prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
Klinika Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Zasady postępowania w przypadku nieprawidłowego wyniku rozmazu cytologicznego i śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy u kobiety ciężarnej

prof. dr hab. n. med. Wojciech Rokita
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
Klinika Położnictwa i Ginekologii
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

9 października 2018

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Rak szyjki macicy-epidemiologia i profilaktyka czynna

Prof. dr hab. n. med Andrzej Witek
Dr n. med Agnieszka Wróblewska-Czech
Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Nowy model badań skryningowych raka szyjki macicy

Prof. dr hab. n. med Robert Jach

Kierownik Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

8 maja 2018

 

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Najczęstsze problemy i błędy w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego u kobiet ciężarnych

prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Leczenie spersonalizowane objawów z dolnych dróg moczowych u kobiet ( LUTUS )

dr hab. med. Anna Kołodziej
Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

 

 

10 kwietnia 2018

 

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

  

Kompleksowe leczenie raka jajnika - jak poprawić wyniki leczenia dzięki badaniom genetycznym?
prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz

Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

 w Krakowie

 

Badania genetyczne u chorych z rozpoznaniem nowotworów ginekologicznych - źródła finansowania oraz zasady poradnictwa genetycznego

dr n. med. Marek Jasiówka

Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie

 

 

13 marca 2018

 

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Ultrasonografia w decyzjach klinicznych
dr hab. n. med. Wojciech Cnota
Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śląskiej
Wydział Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach

Jak nie popełniać błędów w badaniu usg
prof. dr hab. n. med Piotr Węgrzyn
Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

13 lutego 2018

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Powikłania po cięciu cesarskim
prof. dr hab. n. med. Alfred Reroń
Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

 

Wewnątrzmaciczne ograniczenia wzrastania płodu – diagnostyka i postępowanie
prof. dr hab. n. med. Hubert Huras
Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

 

12 grudnia 2017

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Wręczenie wyróżnienia Laur ŒŚląskiej Ginekologii

dr Ryszard Roztoczyński

Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

 

Profilaktyka konfliktu serologicznego

prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ginekologii i Położnictwa

 

Diagnostyka immunohematologiczna konfliktu serologicznego matczyno-płodowego

mgr Katarzyna Szczudło

Dział Immunologii Transfuzjologicznej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach

 

Zasady dystrybucji immunoglobuliny anty D

mgr Krystyna Herman-Grudzińska

Dział Ekspedycji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia nt. profilaktyki konfliktu serologicznego - aspekty prawne

dr Adam Dyrda

Śląska Izba Lekarska

 

Profilaktyka śródciążowa konfliktu serologicznego - jak wygląda procedura na dziś?
Oliwia Brożek- Steuer
CSL Behring

 

Zasady finansowania immunoglobuliny

Przedstawiciel Śląskiego Oddziału NFZ

 

 


 

 

14 listopada 2017

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Ewolucja czy rewolucja - dokąd zmierza antykoncepcja - wykład polemiczny
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Powikładnia zakrzepowo-zatorowe w czasie antykoncepcji hormonalnej - jak je ograniczyć?
prof. dr hab. med. Anetta Undas
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpital Jana Pawła II w Krakowie

 

Zebranie Kapituły Wyróżnienia "Laur Śląskiej Ginekologii" Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

 


 

10 października 2017

 P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Krwotok położniczy

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szymanowski
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Indukcja porodu
dr n. med. Iwona Jagielska 
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

 

Zebranie Kapituły Wyróżnienia "Laur Śląskiej Ginekologii" Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

 

 


 

 

13 czerwca 2017

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Aktualne możliwości terapii płodu

Dr hab. N. Med. Piotr Kaczmarek

Kierownik Oddziału Położnictwa z Blokiem Porodowym, Szpitala Specjalistycznego Pro Familia Łódź

 

Nowości w diagnostyce I trymestru ciąży

Dr hab. N. Med. Bartosz Czuba

Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śl. SUM

 

 


 

11 kwietnia 2017

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Leczenie chirurgiczne raka jajnika (cz.2)
Zmodyfikowane wytrzewienie tylne.
prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Śląski Uniwersytet Medyczny

 

Jak optymalnie leczyć zaawansowanego raka jajnika- perspektywa onkologa klinicznego
dr n. med. Barbara Liszka
Beskidzkie Centrum Onkologii

 


 

 

14 marca 2017

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Leczenie chirurgiczne raka szyjki macicy (cz. 1)

Rozszerzone wycięcie macicy - hysterectomia radykalna

prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Śląski Uniwersytet Medyczny

 

Amputacja trzonu macicy czy hysterectomia?– Never ending story
prof. dr hab. n. med. Marian Gabryś

I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 


 

14 lutego 2017

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Krwotoki okołoporodowe
prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Konsultant Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ w Tychach
Wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego


Postępowanie w porodzie przedwczesnym
dr hab. n. med. Wojciech Cnota
Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii Katedry Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny

Zebranie Ordynatorów Oddziałów ginekologiczno-położniczych z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie ginekologii onkologicznej

 


 

13 grudnia 2016

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

 

Wręczenie wyróżnienia „Laur Śląskiej Ginekologii”

 

Konflikt serologiczny – co każdy ginekolog-położnik wiedzieć powinien
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM

 

Łożysko przerośnięte – algorytm postępowania
prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer
Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 


 

 

8 listopada 2016

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

 

Kobieta w okresie okołomenopauzalnym – diagnostyka i terapia NTM (OAB)
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

 

Leczenie nietrzymania moczu – najnowsze techniki i sposoby
dr n. med. Dawid Serafin
Klinika Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej w Katowicach

 

Umieralność okołoporodowa matek w roku 2015
prof. dr hab. n. med. Anita Olejek
Konsultant Wojewódzki w zakresie Położnictwa i Ginekologii,
Klinika Ginekologii, ?Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Śląski Uniwersytet Medyczny

 

Stanowisko PTG w sprawie debaty publicznej dotyczącej postulowanych zmian w zakresie
prawnej dopuszczalności wykonania zabiegu przerywania ciąży
prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Śląski Uniwersytet Medyczny

 


 

 

11 października 2016

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Prawne aspekty Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania
w opiece okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu
dr n. med. Tadeusz Urban
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach

 

Kliniczne aspekty metabolizmu folianów u kobiet w ciąży
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz
Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu

 

Diagnostyka i lec

zenie trombocytopenii ciążowej
prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański
Klinika Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia UM w Białymstoku

 

 


 

 

14 czerwca 2016

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A 


Leczenie zachowawcze endometriozy - czy w każdym przypadku jest skuteczne?

Prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin

Oddział Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej , Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Jak uniknąć niepowodzeń w uroginekologii?
Dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Jana Dukli II Oddział Ginekologii Onkologicznej

 

Zebranie Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 

 


 

 10 maja 2016

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A


Współpraca ginekologia i onkologa klinicznego w leczeniu chorych na raka

 jajnika

Dr n. med. Izolda Mrochen-Domin

SPSL Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca, Oddział Onkologii

 

Rola radioterapii w leczeniu nowotworów narządu płciowego kobiety-

nowoczesne metody radioterapii

Dr n. med. Robert Kwiatkowski

Kierownik Zakładu Radioterapii Katowickie Centrum Onkologii

 

Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs

 

 

 

 12 kwietnia 2016

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A 


Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zatorowo zakrzepowej w położnictwie i gnekologii w roku 2016

Dr hab. n. med. Tomasz Urbanek
Klinika Chirurgii Naczyń, Anestezjologii i Flebologii, SUM w Katowicach

 

Postępowanie interdyscyplinarne w krwotokach położniczych
Dr hab. n. med. Elżbieta Nowacka
I Zakład Katedry Anestezjlogii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie

 

 

 


 

 

8 marca 2016

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A 

 

Sprawozdanie z posiedzenia zarządu PTG

Proste reguły w diagnostyce guzów jajnika
prof. dr hab. Artur Czekierdowski
I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM w Lublinie

 

Nowości w ultrasonografii 3D i 4D w diagnostyce guzów jajnika
dr hab. Marek Kudła
Oddział Kliniczny Ginekologii  Onkologicznej WNoZ ŚUM w Katowicach

 

Prezentacja firmy ERBE

 

Zebranie ordynatorów z konsultantem wojewódzkim ds. ginekologii onkologicznej

 

 

 


 

9 lutego 2016

P R O G R A M    Z E B R A N I A 

 

Prof. Adam Cekański 1921-2016 - wspomnienia

Pęcherz nadreaktywny dokąd zmierzamy - optymalizacja farmakoterapii leczenia skojarzonego na całkowity wynik przeżycia
prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
II Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie

 

 


 

8 grudnia 2015

P R O G R A M  Z E B R A N I A

 

Dr n. med. Jacek Kozakiewicz
Wystąpienie prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Ewa Nowak-Markwitz
„Rola diagnostyki genetycznej u pacjentek z rakiem jajnika”

Dr Marcin Misiek, kierownik Kliniki Ginekologii Świetokrzyskiego Centrum
Onkologii w Kielcach
„Laparoskopia w raku trzonu macicy i raku jajnika - czy w Polsce jest już na nią miejsce”

Zebranie Zarządu Oddziału

 

 


 

10 listopada 2015

P R O G R A M  Z E B R A N I A

 

Aktualne możliwości terapii prenatalnej
dr n. med. Marzena Dębska
Klinika Ginekologii i Położnictwa Warszawa, Pracownia Diagnostyki Prenatalnej,
Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego, Szpital Bielański, Warszawa


Sytuacja polskiego położnictwa dzisiaj - eksplozja cięć cesarskich
prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski
Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego, Szpital Bielański, Warszawa


Prawda o cięciach cesarskich - Panel dyskusyjny
Ordynatorzy Śląskich Oddziałów Położniczo-Ginekologicznych

 

 


 

13 października 2015

P R O G R A M  Z E B R A N I A

 

Wystąpienie Prezesa PTG
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa


Współczesne trendy w leczeniu endometriozy odbytniczo-pochwowej - update 2015
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Lublin


Indukcja porodu - jak i kiedy?
dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa


Zebranie Ordynatorów

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.