11 lutego 2020 r.

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Dr Ewa Wawrzyniak 1933-2020 - wspomnienia

 

Wewnątrzmaciczne operacje przepukliny oponowo-rdzeniowej płodu

Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej,  Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny

 

Dlaczego warto operować dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową już w łonie matki?

Dr n. med. Agnieszka Pastuszka

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6,  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Refleksje konsultanta krajowego ds chirurgii dziecięcej nt korekcji wewnątrzmacicznej wad rozwojowych płodów

Prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz

Konsultant Krajowy ds chirurgii dziecięcej