8 października 2019 r.

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

 

Leczenie chirurgiczne chorych na zaawansowanego raka jajnika - jak wiele możemy usunąć?

prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek

Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa, Śląski Uniwersytet Medyczny


Optymalna terapia systemowa pierwszego rzutu chorych na zaawansowanego raka jajnika

dr Barbara Liszka

Oddział Radioterapii i Chemioterapii, Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku-Białej


Kompleksowe profilowanie genomowe nowotworów początkiem onkologii precyzyjnej

dr Gabriela Szewczyk-Seifert

Roche Polska