12 listopada 2019 r.

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

 

Algorytm postępowania w przypadku niezłośliwych schorzeń sromu
dr. n. med. Iwona Kozak-Darmas
Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowe możliwości leczenia atrofii sromu i pochwy
dr hab. n. med. Ewa Orlewska
Dyrektor Medyczny Theramex Poland sp. z o.o.

Spotkanie Członków Kapituły Laur Śląskiej Ginekologii