Archiwum Zebrań

8 maja 2018

 

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Najczęstsze problemy i błędy w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego u kobiet ciężarnych

 

prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Leczenie spersonalizowane objawów z dolnych dróg moczowych u kobiet ( LUTUS )
dr hab. med. Anna Kołodziej
Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

 

 Partner Zebrania:

 

 

 

10 kwietnia 2018

 

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

 

Kompleksowe leczenie raka jajnika - jak poprawić wyniki leczenia dzięki badaniom genetycznym?
prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz

 

Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
 w Krakowie

 


Badania genetyczne u chorych z rozpoznaniem nowotworów ginekologicznych - źródła finansowania oraz zasady poradnictwa genetycznego

 

dr n. med. Marek Jasiówka

 

Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie

 

 

Partner Zebrania:

 

 

 

 

 

 

13 marca 2018

 

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Ultrasonografia w decyzjach klinicznych
dr hab. n. med. Wojciech Cnota
Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śląskiej
Wydział Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach

Jak nie popełniać błędów w badaniu usg
prof. dr hab. n. med Piotr Węgrzyn
Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

13 lutego 2018

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Powikłania po cięciu cesarskim
prof. dr hab. n. med. Alfred Reroń
Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

 

Wewnątrzmaciczne ograniczenia wzrastania płodu – diagnostyka i postępowanie
prof. dr hab. n. med. Hubert Huras
Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

 

Partner Zebrania:

 

 

12 grudnia 2017

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Wręczenie wyróżnienia Laur ŒŚląskiej Ginekologii

dr Ryszard Roztoczyński

Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

 

Profilaktyka konfliktu serologicznego

prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ginekologii i Położnictwa

 

Diagnostyka immunohematologiczna konfliktu serologicznego matczyno-płodowego

mgr Katarzyna Szczudło

Dział Immunologii Transfuzjologicznej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach

 

Zasady dystrybucji immunoglobuliny anty D

mgr Krystyna Herman-Grudzińska

Dział Ekspedycji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia nt. profilaktyki konfliktu serologicznego - aspekty prawne

dr Adam Dyrda

Śląska Izba Lekarska

 

Profilaktyka śródciążowa konfliktu serologicznego - jak wygląda procedura na dziś?
Oliwia Brożek- Steuer
CSL Behring

 

Zasady finansowania immunoglobuliny

Przedstawiciel Śląskiego Oddziału NFZ

 

Partner Zebrania:

 

 


 

 

14 listopada 2017

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Ewolucja czy rewolucja - dokąd zmierza antykoncepcja - wykład polemiczny
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Powikładnia zakrzepowo-zatorowe w czasie antykoncepcji hormonalnej - jak je ograniczyć?
prof. dr hab. med. Anetta Undas
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpital Jana Pawła II w Krakowie

 

Zebranie Kapituły Wyróżnienia "Laur Śląskiej Ginekologii" Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

 

Partner Zebrania:

 

 

 

 


 

10 października 2017

 P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Krwotok położniczy

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szymanowski
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Indukcja porodu
dr n. med. Iwona Jagielska 
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

 

Zebranie Kapituły Wyróżnienia "Laur Śląskiej Ginekologii" Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

 

Partner Zebrania:

 

 

 


 

 

13 czerwca 2017

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Aktualne możliwości terapii płodu

Dr hab. N. Med. Piotr Kaczmarek

Kierownik Oddziału Położnictwa z Blokiem Porodowym, Szpitala Specjalistycznego Pro Familia Łódź

 

Nowości w diagnostyce I trymestru ciąży

Dr hab. N. Med. Bartosz Czuba

Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śl. SUM

 

Partner Zebrania:

 

 


 

11 kwietnia 2017

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Leczenie chirurgiczne raka jajnika (cz.2)
Zmodyfikowane wytrzewienie tylne.
prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Śląski Uniwersytet Medyczny

 

Jak optymalnie leczyć zaawansowanego raka jajnika- perspektywa onkologa klinicznego
dr n. med. Barbara Liszka
Beskidzkie Centrum Onkologii

 


 

 

14 marca 2017

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Leczenie chirurgiczne raka szyjki macicy (cz. 1)

Rozszerzone wycięcie macicy - hysterectomia radykalna

prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Śląski Uniwersytet Medyczny

 

Amputacja trzonu macicy czy hysterectomia?– Never ending story
prof. dr hab. n. med. Marian Gabryś

I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Partner Zebrania:

 


 

14 lutego 2017

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Krwotoki okołoporodowe
prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Konsultant Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ w Tychach
Wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego


Postępowanie w porodzie przedwczesnym
dr hab. n. med. Wojciech Cnota
Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii Katedry Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny

Zebranie Ordynatorów Oddziałów ginekologiczno-położniczych z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie ginekologii onkologicznej

 

Partner Zebrania:

 

 

 


 

13 grudnia 2016

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

 

Wręczenie wyróżnienia „Laur Śląskiej Ginekologii”

 

Konflikt serologiczny – co każdy ginekolog-położnik wiedzieć powinien
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM

 

Łożysko przerośnięte – algorytm postępowania
prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer
Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 

 Partner Zebrania:

 

 


 

 

8 listopada 2016

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

 

Kobieta w okresie okołomenopauzalnym – diagnostyka i terapia NTM (OAB)
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

 

Leczenie nietrzymania moczu – najnowsze techniki i sposoby
dr n. med. Dawid Serafin
Klinika Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej w Katowicach

 

Umieralność okołoporodowa matek w roku 2015
prof. dr hab. n. med. Anita Olejek
Konsultant Wojewódzki w zakresie Położnictwa i Ginekologii,
Klinika Ginekologii, ?Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Śląski Uniwersytet Medyczny

 

Stanowisko PTG w sprawie debaty publicznej dotyczącej postulowanych zmian w zakresie
prawnej dopuszczalności wykonania zabiegu przerywania ciąży
prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Śląski Uniwersytet Medyczny

Partner Zebrania:

 


 

 

11 października 2016

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Prawne aspekty Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania
w opiece okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu
dr n. med. Tadeusz Urban
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach

 

Kliniczne aspekty metabolizmu folianów u kobiet w ciąży
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz
Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu

 

Diagnostyka i lec

zenie trombocytopenii ciążowej
prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański
Klinika Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia UM w Białymstoku

 

 


 

 

14 czerwca 2016

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A 


Leczenie zachowawcze endometriozy - czy w każdym przypadku jest skuteczne?

Prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin

Oddział Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej , Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Jak uniknąć niepowodzeń w uroginekologii?
Dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Jana Dukli II Oddział Ginekologii Onkologicznej

 

Zebranie Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 

 


 

 10 maja 2016

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A


Współpraca ginekologia i onkologa klinicznego w leczeniu chorych na raka

 jajnika

Dr n. med. Izolda Mrochen-Domin

SPSL Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca, Oddział Onkologii

 

Rola radioterapii w leczeniu nowotworów narządu płciowego kobiety-

nowoczesne metody radioterapii

Dr n. med. Robert Kwiatkowski

Kierownik Zakładu Radioterapii Katowickie Centrum Onkologii

 

Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs

 

 

Partner Strategiczny:

 

 

 

 


 

 

 12 kwietnia 2016

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A 


Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zatorowo zakrzepowej w położnictwie i gnekologii w roku 2016

Dr hab. n. med. Tomasz Urbanek
Klinika Chirurgii Naczyń, Anestezjologii i Flebologii, SUM w Katowicach

 

Postępowanie interdyscyplinarne w krwotokach położniczych
Dr hab. n. med. Elżbieta Nowacka
I Zakład Katedry Anestezjlogii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie

 

 

 


 

 

8 marca 2016

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A 

 

Sprawozdanie z posiedzenia zarządu PTG

Proste reguły w diagnostyce guzów jajnika
prof. dr hab. Artur Czekierdowski
I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM w Lublinie

 

Nowości w ultrasonografii 3D i 4D w diagnostyce guzów jajnika
dr hab. Marek Kudła
Oddział Kliniczny Ginekologii  Onkologicznej WNoZ ŚUM w Katowicach

 

Prezentacja firmy ERBE

 

Zebranie ordynatorów z konsultantem wojewódzkim ds. ginekologii onkologicznej

 

 

 


 

9 lutego 2016

P R O G R A M    Z E B R A N I A 

 

Prof. Adam Cekański 1921-2016 - wspomnienia

Pęcherz nadreaktywny dokąd zmierzamy - optymalizacja farmakoterapii leczenia skojarzonego na całkowity wynik przeżycia
prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
II Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie

 

 


 

8 grudnia 2015

P R O G R A M  Z E B R A N I A

 

Dr n. med. Jacek Kozakiewicz
Wystąpienie prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Ewa Nowak-Markwitz
„Rola diagnostyki genetycznej u pacjentek z rakiem jajnika”

Dr Marcin Misiek, kierownik Kliniki Ginekologii Świetokrzyskiego Centrum
Onkologii w Kielcach
„Laparoskopia w raku trzonu macicy i raku jajnika - czy w Polsce jest już na nią miejsce”

Zebranie Zarządu Oddziału

 

 


 

10 listopada 2015

P R O G R A M  Z E B R A N I A

 

Aktualne możliwości terapii prenatalnej
dr n. med. Marzena Dębska
Klinika Ginekologii i Położnictwa Warszawa, Pracownia Diagnostyki Prenatalnej,
Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego, Szpital Bielański, Warszawa


Sytuacja polskiego położnictwa dzisiaj - eksplozja cięć cesarskich
prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski
Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego, Szpital Bielański, Warszawa


Prawda o cięciach cesarskich - Panel dyskusyjny
Ordynatorzy Śląskich Oddziałów Położniczo-Ginekologicznych

 

 


 

13 października 2015

P R O G R A M  Z E B R A N I A

 

Wystąpienie Prezesa PTG
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa


Współczesne trendy w leczeniu endometriozy odbytniczo-pochwowej - update 2015
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Lublin


Indukcja porodu - jak i kiedy?
dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa


Zebranie Ordynatorów